Ние използваме "кукис" на този сайт, за подобряване на вашия потребителски опит.

Чрез натискане на каквато и да е връзка на тази страница, вие давате съгласието си, за да зададем кукис.

Bulgaria

Политика за поверителност на данни

Генерална политика за поверителност на личните данни на Зоетис от www.zoetis.bg: http://www.zoetis.com/general/privacy.jsp Политика за поверителност на личните данни Поверителността на Вашата лична информация е важна за Зоетис. За да защитим по-добре Вашите лични данни, ние Ви предоставяме нашата Политика за поверителност на личните данни, така че да разберете ангажимента ни към Вас и към Вашите лични данни. Тази Политика за поверителност на личните данни описва каква информация може да събираме за Вас, как използваме Вашата информация, как я защитаваме и какъв избор имате относно това как се използва информацията. В Зоетис ние искаме Вие да се чувствате колкото се може по-комфортно, когато посещавате различните ни уеб-сайтове и използвате съответните им услуги. Тъй като Политиката ни за поверителност на личните данни търпи значителни изменения, ние ще направим всичко възможно, за да Ви уведомим за тези изменения. Могат да бъдат направени много малки изменения на политиката, които няма да се отразят на използването от наша страна на персонално идентифицируема информация. Когато Политиката за поверителност се изменя по такъв начин, че оказва значително влияние върху начина, по който боравим с личната информация, ние няма да използваме информацията, която преди това сме събрали, без да сме Ви изпратили известие или да сме получили Вашето съгласие когато е нужно. Своевременно ще публикуваме изменението на Политиката за поверителност на нашия уеб-сайт. Нашата Политика за поверителност включва следните точки. Надяваме се, че след като ги прочетете, Вие ще получите ясна представя за това как управляваме информацията Ви. • Лична информация, която събираме • Как използваме информацията • Как Зоетис борави вътрешно с личната информация • Изборът Ви за предоставяне на личните Ви данни • Актуализиране на личната Ви информация и свързване със Зоетис • Политика относно децата Когато се обръщаме към нас като “ние” или “ Зоетис”, това означава цялата компания, включително всяко дружество, което контролираме (например, дъщерно дружество, което притежаваме). Ние може да споделяме информацията между дружествата, които притежаваме или контролираме, както и с партньори по съвместни промоции и дружества, работещи със Зоетис, но цялата информация, която споделяме винаги ще бъде защитена съгласно условията на тази Политика за поверителност. Трябва да четете Политиката за поверителност на личните данни на всеки уеб-сайт, който посещавате, след като сте напуснали някой от нашите сайтове. Зоетис не носи отговорност за начина, по който други уеб-сайтове обработват личните Ви данни, след като вече сте напуснали някой сайт на Зоетис. Лична информация, която събираме Информация, която събираме от посетителите Посетителите на всеки от нашите уеб-сайтове имат достъп до началната страница на уеб-сайта, като може да разглеждат някои части от него без да разкриват каквато и да е персонално идентифицируема информация. Ние проследяваме информацията, предоставена ни от вашия браузър, включително уеб-сайта, от който идвате (известен като рефериращ URL), вида браузер, който използвате, часа и датата на достъпа, както и друга информация, която не Ви идентифицира персонално. На някои от сайтовете ни трябва да се регистрирате, за да имате достъп до определени части от сайта. В допълнение, ние събираме информация за Вас, която автоматично се събира от нашия уеб-сървър, като Вашия IP-адрес и име на домейн. Зоетис може да използва информацията от уеб-сървъра и браузъра за да индивидуализира предложенията си и презентациите си, ако предоставите Вашата лична информация. Информация, която събираме, когато се регистрирате Посетителите, които се регистрират за услуги на нашите уеб-сайтове, са помолени да предоставят идентифицираща информация като име, пол и данни за връзка. На регистрационния екран ние ясно обозначаваме коя информация се изисква за регистрация и коя информация е по избор и може да бъде дадена по Ваша преценка. Уеб-сайтовете на Зоетис получават съгласие от посетителите преди събиране на персонално идентифицируема информация. Информация от външни източници Може да събираме информация и относно лекари и други здравни професионалисти, които се регистрират на нашия уеб-сайт от други източници, с цел да проверим техния лиценз, статут и самоличност. В някои случаи ние молим потребителите за информация след тяхната регистрация, като информация за кредитна карта. Когато е необходимо (например при обработката на поръчка за покупка), нашите уеб-сайтове може да се свържат с финансови или кредитни организации, за да потвърдят информацията на потребителя за кредитната карта. С течение на времето може да увеличим обема на съществуващата ни база данни със законно придобита информация от трети страни. Някоя от тази информация може да бъде персонално идентифицируема като информация за смяна на адреса в рамките на страната. Правим това с цел по-добре да таргетираме информацията, която предлагаме, и промоционалните си кампании, както и да предложим оферти, за които считаме, че ще Ви заинтересуват. Друга информация • Ние събираме и информация, която Вие доброволно ни предоставяте чрез отговори на проучвания, при търсене, попълване на въпросници, обратна връзка, формуляри “Разкажи твоята история” и други подобни. • Може да Ви помолим и да предоставите допълнителна информация, като Вашия и-мейл, ако искате да получите допълнителни услуги или информация, да подадете оплаквания или да споделите притеснения. Използване на кукис и други проследяващи системи Кукис, лог-файлове и пиксел-тагове (уеб-бийкънс) са технологии, които се използват от уеб-сайтовете на Зоетис за идентифициране на потребител когато потребителят се движи през уеб-сайтовете ни. Браузерът Ви ни позволява да записваме информация (идентификационни номера, базирани на сесиите и/или постоянни кукис) върху твърдия диск на компютъра Ви, което идентифицира компютъра, който използвате. Може да използваме кукис, за да персонализираме уеб-сайтовете ни и да маркираме използването им от Вас по време на Вашето посещение на уеб-сайтове на Зоетис. Вашият уеб-браузър може да бъде настроен така, че да Ви позволява да контролирате дали да приемате кукис, да отхвърляте кукис или да Ви уведомява всеки път, когато Ви се изпраща куки. Ако браузърът Ви е настроен да отхвърля кукис, уеб-сайтвете, които се задействат с кукис, няма да Ви разпознаят, когато се връщате на уеб-сайта, като някой уеб-сайт функционално може да бъде загубен. Разделът “Помощ” на браузърът Ви ще Ви разясни как да забраните на браузъра си да приема кукис. В някои случаи сключваме договорни отношения с трети страни, които да поставят кукис на твърдия диск на Вашия компютър. Тези трети страни са сключили договор с нас, който изисква да спазват нашата Политика за поверителност на личните данни. Въпреки, че кукис обикновено не съдържат персонално идентифицируема информация, ако сте ни предоставили информация за Вас, можем да свържем Вашата регистрационна информация с кукис или други проследяващи средства, които нашия уеб-сайт записва върху твърдия диск на Вашия компютър. Свързването на куки с регистрационните Ви данни ни позволява да предлагаме повишена персонализация и функционалност. Без кукис тази функционалност ще бъде невъзможна. Някои от нашите търговски партньори може да използват кукис върху сайтовете ни (например връзки към търговски партньори). Ние не искаме нашите търговски партньори да използват кукис, за да проследяват дейностите на нашите потребители, след като веднъж те са напуснали уеб-сайтовете ни. Въпреки това, ние може да нямаме пълен контрол върху това как търговските ни партньори използват кукис върху нашите уеб-сайтве. Ако разберете, че търговски партньор на Зоетис записва нежелано куки върху Вашия твърд диск, молим да се свържете с длъжностното лице по личните данни, за да ни помогнете при разрешаването на проблема. В допълнение, ние може да използваме други проследяващи системи като пиксел-тагове. Пиксел-тагът, наричан понякога уеб-бийкън, по функционалност е подобен на кукис. Но поради своя незначителен размер той е невидим; въпреки това, те се използват за подаване на определена информация към нашите сървъри, която персонализира уеб-сайтовете ни и проследява използването на уеб-сайтовете на Зоетис от Вас. В допълнение, ние може да използваме пиксел-тагове и в нашите HTML-базирани и-мейли. Нагоре Как използваме информацията Обобщени данни Ние събираме обобщени данни за посетителите на уеб-сайтовете ни, с цел да развиваме нашите стоки и услуги и да подобряваме дейностите си. Използваме ги и за анализ на пазара. Можем да предоставяме на трети лица информация от нашите уеб-сайтове в обобщена форма с отстранена идентифицираща информация. Когато предоставяме обобщена здравна информация, ние я събираме от всички отделни записи, като преди да я използваме, махаме от нея всички данни, които може да идентифицират някое конкретно лице. Всяка трета страна, която получава обобщени здравни данни, трябва да се съгласи, че няма да се опитва допълнително да идентифицира хората, на които те принадлежат. Маркетинг Можем да насочим нашите известия за маркетинга и за здравеопазването ви в зависимост от информацията, която имаме за вас.Можем и да персонализираме нашия уеб-сайт въз основа на вашите интереси. Например, може да видите различни статии на различни места в нашия уеб-сайт въз основа на информацията, която сте споделили с нас, или информация, която сме извлекли, преглеждайки предишните ви посещения, или информация, която сме придобили от взаимодействието ви с трети страни, които са споделили информацията си с нас. Когато споделяме информация с трети страни, работещи от името на Зоетис, ние полагаме всички усилия, за да гарантираме, че те са се съгласили писмено да спазват политиките на Зоетис за поверителност на личните данни. Ако разберем, че трета страна, работеща от името на Зоетис, неправомерно е разкрила лична информация за някой от нашите посетители, незабавно ще предприемем действия, за да предотвратим такива случаи в бъдеще. Освен посоченото по-горе, Зоетис няма да предоставя на трета страна персонално идентифицируема информация без вашето съгласие. Кажете на приятел Ако решите да използвате референтната функция , за да кажете на приятел за нашия сайт, нашият сайт ще ви попита за името на вашия приятел, за и-мейл адреса му, както и за вашите данни. Формулярът автоматично изпраща на вашия приятел еднократен и-мейл, канещ го/я да посети сайта. Не съхраняваме и не даваме достъп до тази информация, освен да изпратим тази покана. Нагоре Защита на информацията Как Зоетис борави вътрешно с личната информация Ангажиментът ни за сигурност Внедрили сме необходимите физически, електронни и управленски процедури, за да предпазим и предотвратим неоторизирания достъп, да поддържаме сигурността на данните и правилно да използваме информацията, която сме събрали он-лайн. Генерални политики Внедрили сме технологични политики и политики по сигурността, правила, взели сме мерки, за да защитим личните данни, които са под наш контрол, от неоторизиран достъп, неправилна употреба, промяна, незаконно или случайно унищожаване, както и от инцидентна загуба. Ние защитаваме вашата информация и чрез изискването всички наши служители и други лица, които имат достъп или са свързани с обработката на вашите данни, да спазват вашата поверителност. Зоетис използва методи на сигурност, с които определя идентичността на всеки регистриран потребител, така че нужните права и ограничения да могат да бъдат приложени за всеки потребител. Надлежната проверка на самоличността на всеки потребител се нарича удостоверяване на автентичността. Зоетис използва и парола и потребителско име, за да удостовери автентичността на потребителите. Потребителите носят отговорност за поддръжката на техни собствени пароли. Съхраняване на информация Персонално идентифицируемата здравна информация, която споделяте с нас, се записва в нашите сървъри с бази данни в центровете за данни на Зоетис (независимо в коя държава се намират), или се хоства от трети страни, които са сключили договори с нас, които ги задължават да спазват нашата Политика за поверителност на личните данни. Притежаваме firewall и други технологии, с които предотвратяваме неоторизирания достъп на лица до информацията. Центровете за данни са създадени по такъв начин, че да бъдат физически охраняеми и защитени от неоторизиран достъп на неоторизирани лица. На информацията в нашите центрове за данни периодично се прави backup копие, с цел улесняване при възстановяване на информацията в случай на случайното й повреждане или увреждане поради настъпило природно бедствие. Носителите на backup копията се съхраняват във физически обезопасено хранилище. Трети страни В допълнение на обобщената информация (дискутирана по-горе), можем да споделим някакъв вид информация с трети страни, така както е описано по-долу. • Фирми и лица, които работят за нас: Тъй като сме голяма компания, ние сключваме договори с други фирми и физически лица, за да ни помагат при предоставяне на услугите ни. Например, ние може да хостваме някои от нашите уеб-сайтове на компютрите на друго дружество, да наемем технически консултанти, които да поддържат нашите уеб-базирани здравни сайтове, или да работим с компании, които да отстраняват повтаряща се информация от потребителските списъци, да анализират данни, предоставят маркетингови услуги и обслужване на потребителите. В допълнение към това, ако Вие сте здравен професионалист, можем да валидираме статута на вашия лиценз и друга информация при представянето на налична база данни, която съдържа списъци с лицензираните здравни професионалисти. За да могат да вършат своята работа, тези фирми може да имат ограничен достъп до някои от личните данни, които ние поддържаме за своите потребители. Други фирми може да събират информация от наше име през техните сайтове. Понякога това може да включва използването на рамки на сайта, които няма да показват URL, който посещавате, в прозореца с адреса на браузъра. Ние изискваме такива дружества да спазват условията на нашите политика за поверителност на личните данни, да ограничат достъпа си до всякаква лична информация до необходимия за изпълнение на техните задължения, както и да не използват информацията, до която може да имат достъп, за цели, различни от изпълнението на задълженията им към нас. Полагаме всички усилия да ограничим използването от други компании на персонално идинтефицируема или здравна информация. • Промоционални и информационни оферти: Понякога изпращаме оферти до групи потребители. За да извършим това, ние може да използваме трети страни, работещи от името на Зоетис. Осигуряваме ви различни механизми, за да ни съобщите, че не желаете да получавате такива промоционално-информационни оферти. Например, може да осигурим opt-in box за клиенти, които да получават информация, изпратена от трета страна, изпълняваща услуги по реализацията на продуктите ни, като разясняваме, че избирайки го, вие изпращате вашите данни на трета страна. Може да изберете да не получавате промоционални или информационни материали от нас като изпълните указанията за отказ (opt-out) както е посочено или включено във всяка от нашите програми, които ви изпращаме. • Търговски транзакции: Ако прехвърлим търговско подразделение (като дъщерно дружество) или актив (като уеб-сайт) на друго дружество, ние ще изискаме то да спазва условията на тази Политика за личните данни. • Правни изисквания: Може да разкрием акаунт или друга лична информация, когато вярваме, че разкриването се изисква с цел спазването на закона. Нагоре Изборът Ви за предоставяне на личните Ви данни Когато попълвате регистрацията на членския си профил, ще Ви бъде зададена опцията за получаване на обновяваща се информация/промоционален и-мейл от Зоетис и от трети страни, работещи с Зоетис. Вие може да откажете опцията за получаване на този и-мейл, когато предоставите информацията или следвайки указанията, посочени в и-мейла или включени във всяка програма, която Ви изпращаме. Зоетис ще Ви отпише от новините или от други програми в срок от десет работни дни. Нагоре Актуализиране на личната Ви информация и свързване с Зоетис По всяко време може да се свържете с нас, за да (i) изтриете личната информация от нашите системи, която сте ни предоставили, (ii) актуализирате личната информация, която сте ни предоставили и (iii) промените предпочитанията си по отношение на маркетинга, като се свържете с нас на и-мейлprivacy.officer@zoetis.com или също, ако е възможно, да влезете в акаунта си и да актуализирате информацията си. Нагоре Политика относно децата Ние се задължаваме да защитаваме личните данни на децата. Ние не събираме персонално идентифицируема информация от лица, за които знаем, че са на възраст под 13 години. Zoetis Inc. Политика за личните данни, актуализирана на 11 февруари 2013 г. Условия за ползване: Добре дошли на уеб-сайта на Зоетис. Информацията в този сайт е за обща информация и само за образователни цели. Моля прочетете и прегледайте внимателно настоящите Условия за ползване, преди да влезете или да използвате този уеб-сайт. Влизайки или използвайки този сайт, Вие заявявате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни със Споразумението за условията за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не трябва да влизате и да ползвате сайта. 1. Използване на уеб-сайта. Информацията в този сайт е за общо ползване и само за образователни цели. Отделни раздели от този уеб-сайт са предназначени за определена аудитория, включително служители, клиенти и акционери на Зоетис, както и за членове на здравната общност и на широката общественост. Достъпът Ви и използването на информацията в уеб-сайта е съгласно Споразумението за условията за ползване. Влизайки или използвайки този уеб-сайт, Вие приемате, без изключение или уговорки, това Споразумение за условията за ползване. 2. Съдържание. Зоетис ще положи необходимите усилия, за да включи точна и актуална информация на този уеб-сайт, но не заявява и не дава никакви гаранции относно нейната точност, актуалност или цялостност. Вие сте съгласни, че достъпът и използването на този уеб-сайт и съдържанието му е на Ваш собствен риск. Зоетис отхвърля всички гаранции, изрични или по подразбиране, включително гаранции за реализация или пригодност за определена цел. Нито Зоетис, нито никоя страна, участваща в създаването, изграждането и пускането на този уеб-сайт може да бъде държана отговорна за каквито и да било щети, включително, но не само, преки, инциденти, произтичащи, индиректни или наказателни, в резултат от достъпа, използването или невъзможността за използване на този уеб-сайт, или поради грешки или пропуски в съдържанието му. Това ограничение включва щети от/или поради вируси, които могат да заразят компютърното Ви оборудване. 3. Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и да не държите отговорен Зоетис, неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти, доставчици и партньори-трети страни за всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително основателни адвокатски хонорари, произтичащи от нарушаване на тези Условия за ползване. 4. Лични данни. Зоетис уважава личните данни на потребителите на своя уеб-сайт. Моля да прочетете Политика за личните данни на Зоетис която разяснява правата и отговорностите на потребителите по отношение на информацията, която е разкрита в този уеб-сайт. 5. Уеб-сайтове на трети страни и линкове. Този уеб-сайт може да съдържа линкове или препратки към други уеб-сайтове, поддържани от трети страни, върху които Зоетис не оказва контрол. Подобни линкове са поставени най-вече за удобство. По подобен начин, до този уеб-сайт може да се стигне от линкове на трети страни, върху които Зоетис не оказва контрол. Зоетис не прави никакви заявления и не дава никакви гаранции относно точността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се в тези уеб-сайтове и не носи отговорност за никакви щети или наранявания, произтичащи от такова съдържание или информация. Включването на линкове на трети страни не предполага одобрение или препоръка от страна на Зоетис. 6. Медицинска информация. Този уеб-сайт може да съдържа обща информация за различни медицински състояния и тяхното лечение. Такава информация се предоставя само с информативна цел и не може да служи като заместител на лекарски съвет или съвет от друг квалифициран здравен професионалист. Пациентите не трябва да използват съдържащата се тук информация за диагностика на здравословни или физически проблеми или заболявания. Пациентите винаги трябва да се консултират с лекар или друг здравен професионалист за лекарски съвет или информация относно диагнози и лечения. 7. Информация за бъдещото развитие. Този уеб-сайт съдържа информация за бъдещото финансовото и оперативно състояние на Зоетис, бизнес плановете и проспектите, постоянните продукти и продуктите в процес на разработване, което включва значителни рискове и несигурност. Действителните резултати може да се различават значително от очакванията и прогнозите, заложени в тези изявления. Подобни рискове и несигурност включват, наред с останалите неща, несигурност, присъща на изследването и разработването на фармацевтични продукти; решения на регулаторните органи по отношение дали и кога да бъдат одобрени приложенията на лекарство и допълнителните приложения на лекарство, както и тяхното решение относно етикетирането и други въпроси, които могат да засегнат наличността или търговския потенциал на продуктите на: разработка на конкурентни продукти; възможността за пазарен успех както за нови така и за съществуващи продукти; предизвикателствата пред валидността и приложението на патентите на Зоетис; тенденциите за съкращаване на разходите за контролираните услуги и на здравните разходи; държавните закони и разпоредби, засягащи здравеопазването, включително, без ограничение, до достъпа до фармацевтичния продукт, ценообразуването и реимбурсацията; и общи икономически условия, като лихвения процент и движенията на курса на международните валути. Допълнителен списък и описание на тези и други рискове, неопределености и други въпроси може да бъде намерен във Формуляра 10-K на последния Годишен отчет на Зоетис и в следващите Отчети във Формуляри 10-Q и 8-K, всички налични на този уеб-сайт и на www.sec.gov Зоетис няма задължение на актуализира някаква информация за бъдещото развитие в резултат на нова информация или бъдещи събития или разработки. 8. Не-конфиденциална информация. Съгласно всички приложими условия, изложени в Политиката ни за поверителност на личните данни, всяка комуникация или всеки друг материал, който Вие изпращате чрез Интернет или поствате на уеб-сайта на Зоетис чрез и-мейл или по друг начин, като всякакви въпроси, коментари, предложения или подобни, са и ще бъдат третирани като не-конфиденциални и Зоетис няма да има никакво задължение по отношение такава информация. Зоетис ще може свободно да използва всяка идея, концепция, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава комуникация за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и пускана на пазара на продукти. 9. Търговски марки. Всички имена на продукти, независимо от това дали са изписани или не с големи букви или носят символа за търговска марка, са търговски марки на Зоетис, неговите дъщерни дружества, свързани дружества или на лицензо-датели или на партньори от съвместни предприятия, освен ако не е отбелязано друго. Употребата или не-употребата на тези търговски марки или всички други материали, с изключение на разрешените тук, изрично е забранено и може да води до нарушаване на Закона за авторските права, Закона за търговските марки, Закона за обидата и клеветата, Закона за личните данни и данните-обществено достояние и на разпоредбите и актовете относно комуникациите. Моля да имате предвид, че Зоетис активно и последователно прилага правата си на интелектуална собственост с цялата сила на закона. 10. Авторски права. Цялото съдържание но този уеб-сайт е предмет на защита на авторско право. Copyright © 2002-2007 Pfizer Inc. Съдържанието на уеб-сайтовете на Зоетис не може да бъде копирано, освен за нетърговско лично предназначение с референция към всички авторски права или при запазване на декларациите за собственост, като по този начин то не може да бъде прекопирано, възпроизвеждано или препредавано по друг начин. С изключение на изрично посоченото по-горе, не можете по друг начин да копирате, показвате на екран, сваляте, разпространявате, изменяте, възпроизвеждате, повторно публикувате или препредавате никаква информация, текст или документи, съдържащи се в този уеб-сайт или някаква част от него на електронни носители или на хартия, или да създавате производна работа, базирана на такива изображения, текст или документи, без изричното писмено съгласие на Зоетис. Нищо от съдържащото се тук няма да бъде тълкувано като прехвърляне по подразбиране или отхвърляне на някой лиценз или право по някой патент или търговска марка на Зоетис или на някоя трета страна. 11. Анулиране при забрана. Този уеб-сайт и неговото съдържание са предназначени да отговарят на законодателството и разпоредбите на САЩ. Въпреки, че информацията на този уеб-сайт е достъпна за потребители извън САЩ, информацията, отнасяща се до продукти на Зоетис е предназначена за ползване само за жители на САЩ. Другите държави може да имат законодателство, регулаторни изисквания и лекарски практики, които се различават от тези в САЩ. Този сайт води до други сайтове, поддържани от различни оперативни подразделения и клонове на Зоетис, някои от които са извън САЩ. Тези сайтове може да съдържат информация, която да е подходяща само за тази страна. Зоетис си запазва правото да ограничи предоставянето на своите продукти или услуги за всяко лице, географски район или юрисдикция и/или да ограничи количествата или всеки продукт или услуга, които предоставяме. Всяка оферта за продукт или услуга, направени на този уеб-сайт се анулира там, където е забранена. 12. Водещо законодателство. Това Споразумение за условия за ползване, както и Вашето ползване на уеб-сайта, се ръководят от законодателството на Съединените американски щати и щат Ню Йорк без отношение на конфликта си с други законодателни принципи. Всяко правно действие или съдебно дело, свързано с този уеб-сайт, се отнася за разглеждане изключително от федералния или щатски съд с компетентна юрисдикция в Ню Йорк. 13. Разни. Ако която и да е разпоредба на това Споразумение стане незаконна, бъде отменена или стане неприложима, то тогава действието на тази разпоредба ще бъде прекратено без това да засяга приложимостта на всички останали разпоредби. Зоетис си запазва правото да променя или изтрива по всяко време по собствено решение материали от този уеб-сайт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Zoetis România S.R.L

Piaţa Montréal Nr.10, Clãdirea World Trade Center
Intrarea F, Etaj1, Sector 1
011469 Bucureşti, Romȃnia

Telefon: +4021 202 3083
Fax:+4021 202 3100

Scrieţi-ne pe e-mail