Bulgaria

ЗА НАС

Зоетис е глобална компания с дейност в сферата на опазване здравето на животните, посветена в подкрепа на своите клиенти и техния бизнес. Основавайки се на 60-годишен опит, ние предлагаме вискокачествени лекарства и ваксини, допълнени с диагностични продукти и генетични тестове, както и с различни услуги. Полагаме ежедневни усилия за да разберем по-добре и да отговорим на истинските предизвикателства, пред които са изправени хората, които отглеждат и се грижат за животните по подходящ за тях начин.

Нашето име, Zoetis (Zo-EH-tis) има своите корени в зоо, познато в думи като зоологическа градина и зоология и извлечени от zoetic (гръцки), което означава "отнасящ се до живота". Това подчертава, че нашата компания е изцяло отдадена в подкрепа на ветеринарните лекари, животновъдите, които отглеждат селскостопански животни (животни за консумация) и хората, които се грижат за домашни любимци (животни компаньони), въз основа на фундаменталното разбиране, че животните и човешкото здраве са неразривно свързани.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Zoetis România S.R.L

Clădirea Charles de Gaulle Plaza 

Piaţa Charles de Gaulle Nr.15, Etaj 3

Sector 1, cod 011857, Bucureşti

Telefon: +4031 860 4712

Fax: +4031 860 4701

Свържете се с нас