Bulgaria

Политика за поверителност на данни

Уважаеми потребители на онлайн услугите на SC Zoetis România SRL, Piaţa Montréal Nr.10, Clădirea World Trade Center, Intrarea F, Etaj 1, Sector 1, cod 011469, Bucureşti.

SC Zoetis România SRL (наричано по-долу „Zoetis“) оперира www.zoetis.bg уебсайт. Докато оперира уебсайта, Zoetis събира, обработва и използва Вашите лични данни, за да направи уебсайта и свързаните с него услуги достъпни за Вас и за да разрешава специфични проблеми на потребителите. Личните данни на потребителите винаги се обработват и използват за тази цел.

Лични данни, които ние събираме

Информация, която събираме от посетителите, и цел на обработката на Вашите данни

Zoetis събира, обработва и използва Вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо, с правно основание и за целите на: дизайн на съдържанието, за да персонализира индивидуално своите предложения и презентации, да съхранява и променя договорни отношения между Zoetis и Вас като потребител на уебсайта и предлаганите онлайн услуги www.zoetis.bg или доколкото е необходимо активирането и таксуването на използването на онлайн услугите (данни за използване и фактуриране). Освен това Zoetis събира, обработва и използва лични данни, предоставени от потребители на www.zoetis.bg, за да отговоря на заявки, да получава уведомления за странични ефекти от продуктите на Zoetis, да предоставя информация за продукти или в случай на каквито и да са заявки, направени чрез www.zoetis.bg, да обработва заявките. Една от възможностите за предоставяне на информация е чрез поръчка на Zoetis бюлетин, който се предоставя на базата на обработката и използването на лични данни на наредителя. Ако сте се абонирали за Zoetis бюлетина и сте решили да се включите, имате възможност да се отпишете по всяко време. Моля, използвайте връзката за отписване във всеки бюлетин.

Личните данни, които Zoetis събира от Вас, обработва и използва, са лични данни, като например Вашето име, длъжност и информация за контакт. На екрана за регистрация ясно отбелязваме коя информация е необходима за регистрация и коя информация е по избор и може да бъде предоставена по Ваша преценка. Освен това ние събираме и обработваме информация за проследяване чрез „бисквитки“ или други, като например IP адреса на компютъра Ви, името на интернет браузъра, който използвате, уебсайта, от който ни посещавате, уеб страницата, която всъщност посещавате, както и датата, часа и продължителността на Вашето посещение на уебсайта. Това събиране, обработка и използване на данни е предназначено за техническата реализация на Вашето посещение на уебсайта и с оглед на дизайн, ориентиран към търсене на www.zoetis.bg

Споделяне с трети страни и прехвърляне в други държави

Когато използвате www.zoetis.bg, Вашите лични данни могат да се споделят с трети лица, агенти, доставчици или бизнес партньори, които могат да се намират в Европейския съюз (ЕС), в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или в държава извън ЕС и ЕИП, която няма законодателство, сравнимо с [германското] и европейското законодателство за защита на данните. Ние изискваме от тези компании да спазват условията на нашите политики за поверителност, да свеждат достъпа си до всякакви лични данни до необходимия минимум, за да изпълняват задълженията си, както и да не използват информацията, до която имат достъп, за цели, различни от изпълнението на техните задължения към нас.  Zoetis гарантира, че нивото на защита на данните и сигурността на данните, които са необходими съгласно законодателството на ЕС за защита на данните, ще бъдат гарантирани, например чрез подходящи технически мерки, политики и правила за сигурност, договорни задължения, организационни мерки, прилагани от Zoetis, а ако се счете за необходимо – ще бъдат сключени съответни договори за обработка на данните въз основа на клаузите на модела на ЕС.

Използване на „бисквитки“ и други системи за проследяване

„Бисквитките“, регистрационните файлове и пикселните маркери (уеб маяци) са технологии, използвани от уебсайтовете на Zoetis за идентифициране на потребител, когато потребителят се движи в нашите уебсайтове. Вашият браузър ни позволява да поставяме някаква информация (идентификатори, базирани на сесия и/или постоянни „бисквитки“) на твърдия диск на компютъра Ви, която идентифицира компютъра, който използвате. Ние може да използваме „бисквитки“, за да персонализираме нашите уебсайтове и за да следим използването от Вас на други уебсайтове на Zoetis.

Вашият уеб браузър може да бъде настроен така, че да Ви позволява да контролирате дали да приемете „бисквитките“, да отхвърлите „бисквитките“ или да Ви уведомява всеки път, когато Ви се изпраща „бисквитка“. Ако браузърът Ви е настроен да отхвърля „бисквитките“, уебсайтовете, които имат „бисквитка“, няма да Ви разпознават, когато се върнете към уебсайта, а някои функции на уебсайта могат да бъдат загубени. Разделът „Помощ“ на браузъра ще Ви информира как да предотвратите приемането на „бисквитки“ на браузъра.

Понякога сключваме договор с трети страни за поставяне на „бисквитки“ на твърдия диск на компютъра Ви. Тези трети страни са сключили споразумение с нас, което изисква от тях да спазват нашата Политика за поверителност. Когато информацията, получена от трети страни, е свързана с Вашите данни, ние третираме тези данни като лична информация.

Въпреки че „бисквитките“ обикновено не съдържат лични данни, ако сте ни предоставили информация за Вас, ние можем да свържем Вашата регистрационна информация с „бисквитки“ или други помощни средства за проследяване, които нашите уебсайтове поставят на твърдия диск на компютъра Ви. Свързването на дадена „бисквитка“ с данните от регистрацията Ви ни позволява да предложим по-голяма персонализация и функционални възможности. Без „бисквитки“ тези функционални възможности няма да бъдат възможни.

Някои от нашите бизнес партньори могат да използват „бисквитки“ на нашите сайтове (например връзки към бизнес партньори). Ние не желаем нашите бизнес партньори да използват „бисквитки“, за да проследяват дейностите на нашите клиенти, след като напуснат нашите сайтове. Въпреки това ние не можем да имаме пълен контрол върху това как нашите бизнес партньори могат да използват „бисквитки“ в нашите уебсайтове. Ако разберете, че бизнес партньор на Zoetis поставя нежелана „бисквитка“ на Вашия твърд диск, моля, свържете се със Zoetis, за да ни подпомогнете за разрешаване на проблема.

Освен това ние можем да използваме други системи за проследяване като пикселни маркери. Пикселните маркери, понякога наричани уеб маяци (Web beacons), са сходни по функция с дадена „бисквитка“. Но поради техния незначителен размер, те не се виждат; въпреки това те се използват за предаване на определена информация на нашите сървъри за персонализиране на нашите уебсайтове и за проследяване на използването от Вас на други уебсайтове на Zoetis.

Моля, намерете повече информация в нашата политика за „бисквитки“.

Вашият избор за поверителност

На Вас може да Ви бъде предоставена възможност да получавате периодично повтаряща се информация/промоционални имейли от Zoetis и трети страни, работещи със Zoetis, като се регистрирате в съответната услуга и дадете съгласието си за всяка услуга, за която изберете да се абонирате. Можете да се откажете от получаването на информацията/промоционалните имейли, когато предоставите информацията или следвате инструкциите, посочени в имейла или включени във всяка програма, която Ви изпращаме. Zoetis ще Ви отпише от съответния бюлетин или други програми без ненужно забавяне.

Актуализиране и премахване на Вашите лични данни и свързване със Zoetis

Винаги можете да се свържете с нас, за да (i) поискате достъп до Вашите лични данни, (ii) поискате премахване от нашите системи на личните данни, които сте ни предоставили, (iii) актуализирате личните данни, които сте ни предоставили, и (iii) промените предпочитанията си по отношение маркетинговите контакти, като ни изпратите имейл на privacy@zoetis.com или ни изпратете писмо до нашия бизнес адрес SC Zoetis România SRL, Piaţa Montréal Nr.10, Clădirea World Trade Center, Intrarea F, Etaj 1, Sector 1, cod 011469, Bucureşti или ако имате такъв – да влезете в профила си, за да актуализирате информацията си. (Вие можете също така да се свържете с нашия външен служител за защита на данните директно чрез [datenschutz@crwittig.de] .) 

Подаване на жалба

Вие имате право да подадете жалба относно обработката на данните Ви от Zoetis до следния компетентен надзорен орган: 

Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , Електронна поща: kzld@cpdp.bg, https://www.cpdp.bg/

SC Zoetis România SRL, Piaţa Montréal Nr.10, Clădirea World Trade Center, Intrarea F, Etaj 1, Sector 1, cod 011469, Bucureşti.

Декларация за поверителност, актуализирана м. януари 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Zoetis România S.R.L

Expo Business Park

54A Aviator Popisteanu, Building 2, 1-3rd Floor, 1st District, Bucharest, 012095 Romania

Свържете се с нас