Bulgaria

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за ползване


Добре дошли! Настоящите Условия за ползване между Вас и Зоетис Инк (“Зоетис”) ръководят ползването Ви на сайта www.zoetis.com (“Сайтът”). Чрез влизането си в Сайта или ползването му, Вие декларирате, че сте прочели и разбрали тези Условия за ползване, както и че се съгласявате да се задължите с тях без ограничение, както и с нашата Политика за поверителност, която е включена тук (www.zoetis.bg) под формата на референция. Ако не желаете да се задължите с тези Условия за ползване, Вие не може да  влезете в  Сайта.

  1. Собственост и ползване на Сайта. Надяваме се, че ще разгледате Сайта и ще го намерите за полезен. Цялото съдържание на Сайта, неговият “външен вид и представяне”, както и елементите на дизайна, търговските марки, сервизните марки, логотиповете, текстовете, графиките, аудио материалите, изображенията, чартовете, аудио-клиповете, видео материалите, данните и компилациите (“Съдържанието на Зоетис”) са собственост на Зоетис, неговите дъщерни дружества, свързани компании и лицензодатели или партньори, освен ако не е посочено друго, и са правно защитени без ограничение, съгласно федералното и щатско законодателство на САЩ, както и от приложимите не-амрикански закони, разпоредби и международни договори. Освен ако съдържанието ясно не посочва друго, или ние изрично не го заявяваме в писмен вид, терминът “Сайт” включва “Съдържанието на Зоетис”. Зоетис си запазва правото да изменя или изтрива материали от Сайта по всяко време.

Зоетис Ви предоставя ограничен, не-изключителен, непрехвърляем, не-преотстъпваем лиценз за достъп и разглеждане на Сайта, съвместим с тези Условия за ползване и единствено за Ваше лично ограничено, не-търговско ползване. Не може да разпространявате, изменяте, предавате, повторно да ползвате, повторно да изпращате, публично да показвате, публично да изпълнявате и създавате друг материал, който включва каквото и да е Съдържание на Зоетис без изричното писмено разрешение на Зоетис. Трябва да запазите без изменение всички обозначения за авторско право, придружаващи или съдържащи се в Сайта. Освен ако Зоетис изрично не е разрешил друго, всяко друго ползване на Съдържанието на Зоетис за каквато и да било цел е забранено.

ЧРЕЗ ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ВСЯКО НЕОТОРИЗИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗОЕТИС ОТ ВАС МОЖЕ ДА НАРУШИ АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ЗАКОНИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И/ИЛИ  РАЗКРИВАНЕ, КАКТО И РАЗПОРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЗОЕТИС НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ И НЯМА ДА ИМА НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА НЕОТОРИЗИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. 

  1. Забранен достъп до сайта.  Освен ако Зоетис изрично не е разрешил друго, всяко друго използване на Съдържанието на Зоетис или на Сайта, е забранено. Без да се ограничава общата приложимост на горните условия, Вие не можете да продавате, повторно да публикувате, лицензирате, повторно да разпространявате или по друг начин да използвате Сайта, с изключение на разрешеното тук, освен ако не сте получили изключителното писмено съгласие на Зоетис. В допълнение към това, без изключителното писмено съгласие на Зоетис Вие не можете, пряко или непряко, или чрез някаква програма, устройство, софтуер, алгоритъм, робот, уеб-паяци, уеб-краулъри, или по друг автоматичен или  мануален начин, да се намесите или да се опитате да се намесите в нормалната работа на Сайта; не можете да събирате, заличавате и изменяте съдържание на Сайта; не може да добавяте никакъв код или да вмъквате каквато и да е скрита информация или текст в Сайта; не може да имате достъп да никоя друга област от информационните системи на Зоетис или до информацията, съдържаща се в тях, независимо от целта; не може да предприемате никакво действие, което води до необосновано или диспропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Зоетис, не можете да направите огледален на този Сайт, нито да го преекспонирате в неговата цялост или отчасти чрез метода на фрейминг или чрез други технологии, които показват част от Сайта или по друг начин преекспонират която и да е търговска марка, лого, търговско наименование или друга патентна информация на Зоетис, включително изображения, фреймове, съдържание или външен вид/дизайн, намиращи се на която и да е страница на Сайта. Зоетис може по свое решение да прекрати всички права за достъп до Сайта.
  2. 3.    Неправомерно използване на Сайта. Забранява Ви се да използвате Сайта с лоши намерения и да качвате, да публикувате или по друг начин да предавате  какъвто и да е оскърбителен, заплашителен, клеветнически, опозоряващ, обиден, неприятен, неприличен, подстрекателски, порнографски, измамен, подвеждащ, заблуждаващ, богохулен или друг незаконен или неподходящ материал, включително, но не без ограничение до всякакъв материал, който ще причини или ще мотивира поведение, което би се считало за криминално престъпление, ще доведе до носене на гражданска отговорност или би довело по друг начин до нарушаване на закона, включително на авторските права, търговските марки или друго право на интелектуална собственост на трето лице. 
  3. 4.    Без гаранция за свързано съдържание. Някои линкове на Сайта водят до ресурси, базирани на сървъри, които не са поддържани от Зоетис или не са под негов контрол. Ние предоставяме такива линкове за удобство на нашите потребители. Зоетис не носи отговорност за съдържанието на никой от тези реферетни уеб-сайтове или за наличието или достъпа до тези уеб-сайтове. Включването върху Сайта на какъвто и да е линк до друг уеб-сайт или каквато и да е препратка до който и да е продукт или услуга чрез търговско наименование, производител на търговска марка или по друг начин, не представлява и не предполага одобрение или препоръка от страна на Зоетис. Зоетис не гарантира и не прави никакви декларации относно точността, актуалността или цялостта на информацията, съдържаща се на тези уеб-сайтове. Достъпът до други сайтове, който е направен с линк от този Сайт, е на Ваш риск, като Зоетис не носи никаква  отговорност по отношение на достъпа Ви до такива свързани с линк сайтове или отговорност, произтичаща от съдържанието или информацията, съдържаща се там.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЗОЕТИС НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР ИЛИ МАТЕРИАЛИ, НАМИРАЩИ СЕ НА НЯКОЙ СВЪРЗАН С ЛИНК САЙТ.

  1. 5.    Търговски марки. Търговските марки, логотипи, марките за услуги и търговска опаковка (наричани заедно “Търговските марки”), представени на Сайта, независимо от това дали се появяват с големи букви, курсив или със символа на търговската марка, са регистрирани и дерегстрирани търговски марки на Зоетис, неговите дъщерни дружества, свързани компании или негови лицензодатели или партньори, освен ако не е посочено друго. В допълнение към това, колонтитулите на страниците, потребителските графики, иконите с форма на бутони и скриптовете могат да бъдат Търговски марки на Зоетис и не може да бъдат копирани, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение от Зоетис. Вие се съгласявате, че Търговските марки, използвани и изобразени на този Сайт, са и остават еднолична собственост  на Зоетис или на притежателя на Търговската марка. Нищо, съдържащо се в този Сайт, не може да се тълкува като предоставяне, косвено, с отхвърляне на иск или по друг начина, на лиценз или право върху Търговските марки, без изричното писмено разрешение на Зоетис или на притежателя на Търговската марка. Забранено Ви е неправомерно да използвате Търговските марки на Сайта и  тяхното съдържание, с изключение по начина, посочен в тези Условия за ползване.
  2. 6.    Авторски права.  Цялото Съдържание на Зоетис, както и другите авторски материали в Сайта (наричани заедно “Материалите”), са материали със защитени авторски права на Зоетис, неговите дъщерни дружества, свързани компании, неговите лицензодатели или партньори и са защитени от законодателството на САЩ, както и от разпоредбите на други закони и международни спогодби за авторските права. Освен ограничения лиценз за достъп и разглеждане на Съдържанието на Зоетис, определен в тези Условия за ползване, Зоетис не Ви предоставя никакви други привилегии или права върху никои от  Материалите. Вие се съгласявате, че всяко друго използване на Материалите, включително но не само възпроизвеждане, модифициране, разпространение, предаване, повторно публикуване, излагане на обществено място или публично реализиране без предварителното писмено разрешение от Зоетис, е забранено. Вие се съгласявате да не декомпилирате, премахвате, проектирате  обратно и да не се опитвате да пренастроите, идентифицирате или разкриете който и да е сорс-код, заложените идеи, заложените техники на потребителския интерфейс или алгоритмите на Сайта по какъвто и да е начин, освен ако горепосоченото пренастройване не е разрешено от приложимото законодателство. Ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на нашите и чуждите авторски права . Ако смятате, че Сайтът съдържа елементи, които нарушават авторско право на Ваш материал, молим да следвате процедурата, посочена в раздел 12 на тези Условия за ползване.
  3. Политика за поверителност. Зоетис уважава личната Ви неприкосновеност. Моля, запознайте се с Политиката ни за поверителност (вижте линка във въведението на тези Условия за ползване), за да разберете каква информация събираме, как използваме тази информация и какви възможности за избор  Ви предлагаме.  
  4. Регистрация. Може да създадете потребителски акаунт или по някакъв друг начин да се регистрирате на Сайта. Ако решите да направите това, трябва да ни предоставите точна, актуална и пълна информация, като се съгласявате да носите отговорност за всяко поведение при ползването на акаунта Ви, както и да поддържате сигурността на всяко потребителско име и парола. Не може да създавате акаунти и да изпращате Материали за качване (определени по-долу) от името на  някой друг, освен от Ваше име.
  5. Изпращане на материали (включително Ваши Материали за качване).  Ако сте (i) най-малко на 18 години и над възрастта за пълнолетие в щата, в който живеете, (ii) сте независим непълнолетен, или (iii) притежавате правно съгласие от родител или настойник, може да решите да предоставите  на Зоетис, или да публикувате или качите на Сайта предложения, коментари, идеи, подобрения, информация, лични и драги данни, текст, изображения и други авторски материали (наричани заедно, “Материали за качване”).  МОЛЯ ДА имате предвид, ЧЕ АКО СТЕ ПОД 13 години, не ви се разрешава ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ НИКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДА КАЧВАТЕ КАКВОТО И ДА е материали.

Ако предоставите Материали за качване, Вие предоставяте на Зоетис и неговите дъщерните дружества, представителите, служителите и правоприемници неотменяем, постоянен, не-изключителен, безплатен, валиден за цял свят неизключителен лиценз (подлицензируем на множество нива, както и в полза на трети страни, включително на други потребители на Сайта) да предават, излагат публично, архивират, разпространяват, адаптират, изменят, публикуват, редактират, превеждат, изготвят производни произведения, както и по друг начин да използват Вашите Материали за качване, изцяло или отчасти (включително Вашето име, изображение, възраст и пол) във всяка медия сега или в бъдеще по какъвто и да е начин и за всякакви цели, включително, но без ограничение до публикуване на Сайта и върху всякакви свързани печатни или цифрови промоционални материали, свързани с него, върху всякакви други маркетингови и промоционални материали, както и за разработването на продукти или услуги. Вие сте съгласни, че единствено Вие сте отговорни за всички Ваши комуникации, материали и предложения, които сте предали или публикували на Сайта.

Вие декларирате и гарантирате, че вие: (a) сте пълнолетен в щата, в който живеете, че сте независим непълнолетен или притежавате правно съгласие от родител или настойник; (b) притежавате всички права върху Вашите Материали за качване или, в противен случай, сте придобили всички необходими права върху Вашите Материали за качване, които ви дава възможност да предоставите на Зоетис правата върху Вашите материали за качване, описани тук; (c) Вашите Материали за качване не нарушават правата върху интелектуална собственост, поверителността или всякакви други законови и морални права на трета страна; (e) Вашите Материали за качване са законни; (e) Вашите Материали за качване не са увреждащи, като вируси, зловреден софтуер или спам; (f) Вашите Материали за качване не са презрителни, опозоряващи или клеветнически спрямо Зоетис или някоя трета страна; (g) няма да очаквате връщане на Вашите Материали за качване; и (g) няма да подавате никакви искове срещу Зоетис или неговите дъщерни дружества, представители, служители или правоприемници във връзка с Вашите Материали за качване. 

Зоетис и неговите дъщерни дружества, представители, служители и правоприемници имат свободата да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във Вашите Материали за качване за всякаква цел, без ограничения във времето и територията, без Ваше съгласие или възнаграждение за Вас, включително, но без ограничение до разработване, производство и пускане на пазара на продукти, като Вие няма да получите никакво право, собственост или дял (включително без съвместна собственост в Сайта или върху други материали) по силата на това. Като по-нататъшно условие за предоставяне на Материали за качване, Вие (и всяко друго лице, посочено в тях) безусловно и неотменяемо се отказвате от всякакви искове, които да компенсират използването на Материалите за качване от Зоетис и неговите дъщерни дружества, представители, служители или правоприемници и/или от права по отношение на това ползване, каквито може да имате по закона за авторското право, от право на публикуване, от правото на поверителност, от правото по закона за клеветата и/или по всеки друг общ закон или законов иск по законодателството на друга юрисдикция. С настоящето Вие се отказвате от всякакви морални права, каквито може да имате върху Материалите за качване, за всяка употреба на Материалите за качване навсякъде по света.

10. Не-поверително естество на Материалите за качване. Съгласно всички приложими условия, определени в Политиката ни за поверителност или на всяко друго място в този Сайт (например, в условията, които са приложими към всеки Материал за качване), Вашите Материали за качване са и ще бъдат третирани като не-поверителни, като Зоетис не поема никакво задължение по отношение на тази информация.

ЗОЕТИС СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПЪЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ПРАВОПРИЛАГАЩИ ОРГАНИ, ИЗИСКВАЩИ ИЛИ НАРЕЖДАЩИ НА ЗОЕТИС  ДА РАЗКРИЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ВСЕКИ, публикувал мАТЕРИАЛ ЗА КАЧВАНЕ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ.

11. Контролиране на Сайта. Зоетис може по всяко време да осъществява контрол, да преглежда, блокира или премахва Материалите за качване; въпреки това Зоетис няма задължението да прави това и не носи отговорност за такова съдържание, нито за каквато и да било грешка, клевета, злословие, пропуск, лъжа, сквернословие, порнография, неприличен език, опасност или неточност, съдържащи се в някой Материал за качване. Единствено потребителите ще бъдат отговорни за своите Материали за качване, за всякаква активност или движение, което се извършват от тяхното име или акаунт, както и за всякакви нарушения на авторското право, търговските марки или другите права. От Зоетис не се изисква да хоства, изобразява или разпространява никой от Материалите за качване, като може, по свое собствено усмотрение, по всяко време да премахне или да откаже всеки Материал за качване по каквато и да е причина. Зоетис не носи отговорност за никакви загуби, кражби или вреди от каквото и да е естество на който и да е от Материалите за качване.

12. Известие за нарушаване на авторското право. Зоетис уважава интелектуалната собственост на другите и молим Вас и всички потребители на нашия Сайт да правите същото. Ако смятате, че защитеният Ви с авторско право материал е достъпен на Сайта по начин, който представлява нарушаване на авторските права, моля да ни уведомите.

13. Декларации за бъдещи  перспективи. Този Сайт може да съдържа декларации за бъдещите перспективи относно финансовото състояние и оперативно представяне на Зоетис, бизнес планове и проспекти, предвидени за производство продукти и продукти в процес на разработка, които декларации съдържат значителен риск и несигурност. Подобни рискове и несигурност включват, между другото, несигурността на фармацевтичните изследвания и разработки; решенията на регулаторните власти по отношение на това дали и кога да одобрят приложенията на някое лекарство или допълнителните приложения на лекарството, както и тяхното решение във връзка с етикирането и с други материали, които могат да засегнат наличността или търговския потенциал на продуктите на Зоетис; конкурентните разработки; възможността за успешно пускане на пазара на нови и на съществуващи продукти; предизвикателствата пред валидността и приложението на патентите на Зоетис; както и общите икономически условия, като лихвения процент и движението на обменния курс на чуждестранната валута. Подобни рискове и несигурност могат да доведат до това действителните резултати да се различават от предвидените, включително такива рискове, които са подробно изброени в отчетите на Зоетис, внесени в Комисията за ценните книжа и стоковите борси на САЩ.  Зоетис не поема задължението да актуализира никакви декларации за бъдещи перспективи в резултат на нова информация, бъдещи събития или разработки.

14. Сайтът може не винаги да бъде функциониращ или достъпен. Зоетис не гарантира, че Сайтът ще бъде функциониращ в точно определено време. Трябва да очаквате, че Сайтът периодично ще бъде изключван за поддръжка, актуализация на съдържанието и дизайна,  както и за всякакви други изменения, които могат да го направят неналичен за достъп. Зоетис не декларира и не гарантира, че Сайтът е съвместим с Вашия хардуер, софтуерни приложения или браузъри.     

15. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Ползването от Ваша страна на Сайта е на Ваш риск. Зоетис полага разумни усилия, за да включи точна и актуална информация в Сайта; въпреки това, тъй като информацията се промяна много бързо, Зоетис няма възможност да гарантира или декларира нищо по отношение на нейната точност.

ЗОЕТИС НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С  НАДЕЖДНОСТТА, ТОЧНОСТТА, ВЛИДНОСТТА, АКТУАЛНОСТТА, ПОЛЕЗНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА.

ЗОЕТИС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА ТРЕТА СТРАНА, УЧАСТВАЩА В СЪЗДАВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО ИЛИ ПУСКАНЕТО НА САЙТА, ПРИ НИКАКВИ ПОЛОЖЕНИЯ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИЩО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОСТЪП ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ,  НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ИЛИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРКЪСВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ.

МАКСИМАЛНАТА АКУМУЛИРАНА ОТГОВОРНОСТ НА ЗОЕТИС ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ИЛИ СВЪРЗАНО СЪС САЙТА, ПРИ НИКАКВИ ПОЛОЖЕНИЯ НЯМА ДА НАДВИШАВА СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 Щ.Д.). 

Тези ограничения включват, но не се ограничават до вреди или вируси, които могат да заразят компютърното Ви оборудване. Зоетис не гарантира и не декларира, че файлове, които може да са налични за сваляне от този Сайт, няма да бъдат заразени с вируси, червеи, троянски коне или друг код, който има свойствата да заразява и унищожава.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ, ВСИЧКО НА САЙТА ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКА КАКТО Е” БЕЗ ДА СЕ ДЕКЛАРИРА, ГАРАНТИРА ИЛИ ЗАЯВЯВА КАКВОТО И ДА БИЛО, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИИ ЗА продаваемост, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ-НАРУШАВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. 

ВСЕКИ ИСК И ДЕЛО, ПРОИЗНИЧАЩИ ИЛИ ПО какъвто И ДА Е НАЧИН СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ В СРОК ОТ ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО.

Вие приемате и се съгласявате, че използвайки Интернет, за да ползвате Сайта, може да Ви се наложи да платите такси на Вашия носител на безжичен интерфейс, доставчик на Интернет услуги, или друг метод на Интернет достъп, в зависимост от начина Ви на връзка или плана с Вашия доставчик. Вие приемате, че плащането на подобни такси ще бъде Ваша собствена отговорност. Вие се съгласявате, че използването на Сайта от Ваша страна ще бъде в съответствие с всички изисквания на Вашия носител на безжичен интерфейс, доставчик на Интернет услуги или друг метод на достъп до Интернет.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ МОЖЕ ДА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ НА ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

16. Невалиден при забрана. Използването на която и да е част от този Сайт е невалидно, ако е забранено от закона. Въпреки че информацията в този Сайт е достъпна навсякъде по света, не всички продукти или услуги, предлагани в този Сайт, са налични за всички лица или във всички географски региони или юрисдикции. Проверете местното Ви законодателство за рестрикции или ограничения по отношение на изключенията от имплицитни гаранции. Зоетис си запазва правото да ограничи предоставянето на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция, и/или да ограничи количествата от всеки продукт или услуга, които предлагаме. Не може да имате достъп до този Сайт, ако сте от националност или пребивавате в страна, с която Съединените американски щати имат ембарго върху стоки, или ако Вие или Вашите дъщерни дружества сте в списъка на Департамента по ценни книжа на Съединените американски щати за Специално обозначени граждани или Таблицата на Департамента по търговия на Съединените американски щати за Заповедите за отказ и забрана. Всяка оферта за който и да е продукт или услуга, направена в материалите на Сайта, е невалидна при забрана. 

17. Обезщетение. Може да използвате този Сайт  само ако имате законно право за това. Чрез използването на този Сайт Вие декларирате пред нас, че възнамерявате да го правите законосъобразно. Вие се съгласявате да обезщетите Зоетис, неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти, доставчици, доставчици на услуги, лицензоталели и партньори-трети страни за всякакви загуби, разноски, вреди и  разходи, включително основателно изплатени адвокатски хонорари, произтичащи от незаконното използване на този Сайт, всяко нарушение на Вашите декларации и гаранции, всяко неспазване от Ваша страна на настоящите Условия за ползване, или всяка дейност, свързана с Вашия акаунт (включително небрежност или неправомерно поведение) от Ваша страна или от всяко друго лице с достъп до Сайта от Вашия акаунт.

18. Нашето споразумение и измененията му. Настоящите Условия за ползване, заедно с Политиката ни за поверителност и всички специални условия на Сайта (например, условия, които се прилагат за всеки Материал за качване), представляват цялото споразумение между Вас и Зоетис по отношение на Сайта, и заменят  всички други споразумения, декларации и съглашения, независимо дали са в писмен или вербален вид. Настоящите Условия за ползване не могат да бъдат изменяни и променяни от Вас без предварителното писмено съгласие на Зоетис. Зоетис може да изменя и променя тези Условия за ползване и Политиката за поверителност без да Ви уведоми предварително. Трябва периодично да проверявате тези Условия за ползване за промени и изменения на тази Условия за ползване, тъй като продължаващото ползване на Сайта след промяна или изменение означава Вашето съгласие или споразумение с тези Условия за ползване, така както са изменени. Ако която и да е клауза или разпоредба, определени в тези Условия за ползване, бъде обявена за незаконна, невалидна или неприложима съгласно някой действащ или бъдещ закон, то Вие разбирате и се съгласявате, че клаузата и разпоредбата, обявени за незаконни, невалидни или неприложими, ще бъдат в сила до разрешената степен и ще бъдат отделими без това да засяга приложимостта на всички останали клаузи или разпоредби, докато все още е възможно пълното реализиране на предназначението на първоначалната разпоредба. Невъзможността на Зоетис да упражни каквито и да е права по отношение на някое от нарушенията тук, няма да представлява отказ на Зоетис  да упражни правата си по отношение на същото или на друго нарушение.

19. Приложимо законодателство.  Настоящите Условия за ползване, както и Вашето ползване на Сайта и всяка информация, съдържаща се в Сайта или в продуктите и услугите, предоставени от Сайта, както и личната информация, която може да ни предоставите през Сайта, се ръководят от законодателството и разпоредбите на Съединените американски щати и щат Ню Джърси, независимо от конфликта им с правните принципи. Други страни може да имат закони, регулаторни изисквания и медицински практики, които да се различават от тези в Съединените американски щати. 

  1. Съгласие за обработка на данни в САЩ и други страни.  Зоетис е глобална компания и базата данни, в която може да бъде записана Вашата лична информация, може да бъде в Съединените американски щати и в други страни, които може да не гарантират същото ниво на защита на личната информация, както в страната, в която пребивавате. Чрез използването на този Сайт, Вие се съгласявате с всеки трансфер, обработка или съхраняване на личната информация извън вашата страна на пребиваване.

21. Уреждане на спорове. Всяко правно действие или процедура, свързани с този Сайт, ще бъдат отнесени за  решаване изключително от федерален или щатски съд с юрисдикция на компетентност в Ню Джърси.

Последно изменение:

Настоящите Условия за ползване са били последно изменени на 11 февруари  2013 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Zoetis România S.R.L

Expo Business Park

54A Aviator Popisteanu, Building 2, 1-3rd Floor, 1st District, Bucharest, 012095 Romania

Свържете се с нас